Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

TZB Kladno s.r.o., projektová kancelář TZB
Projektová kancelář TZB

TZB - technická zařízení budov

    Obory činnosti TZB

  • zdravotně technické instalace
  • rozvody plynu
  • vytápění
  • alternativní zdroje vytápění
  • větrání, vzduchotechnika
  • klimatizační zařízení a chlazení

Nabízíme komplexní služby v oboru TZB - technického zařízení budov, od vypracování kompletní výkresové dokumentace v oblasti zdravotechniky (návrhy rozvodů kanalizace, vody, plynu), vytápění, vzduchotechniky, klimatizačních zařízení a chlazení přes technickou podporu, čítající výpočty výše zmíněných profesí, ucelené návrhy, stanovení dimenzí, konzultace až po inženýrskou činnost v rámci TZB, čili provádění stavebního dozoru včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.

Vytápění:

Ústřední dvoutrubkové, podlahové, plynovým kotlem, tepelným čerpadlem, pokrytí tepelných ztrát, tepelný výkon soustavy, radiátory, konvektory.

TZB - technická zařízení budov:

Topení, plyn, voda, kanalizace.

Obnovitelné zdroje:

Vytápění krbem, tepelným čerpadlem, kogenerací, topení biomasou (peletky, dříví, dřevěné brikety), přitápění solárními kolektory.

Solární kolektory:

Solární kolektory deskové, solární kolektory trubicové, Baxi kolektory, sestava pro rodinný dům, sestava pro bytový dům.

Plynové kotle:

Baxi, Vaillant, Viessman, kondenzační kotle, nekondenzační kotle, závěsné kotle, stacionární kotle, kotle se zásobníkem TUV, kotle s průtokovým ohřevem.

Tepelná čerpadla:

Nibe, Mastertherm, Vaillant, Mitsubishi Electric, vzduch-voda, vzduch-vzduch, země-voda, vnitřní a vnější jednotka.

Regulace:

Vytápění, chlazení, ekvitermní, místní, prostorový termostat.

Rekonstrukce:

Vytápění, chlazení, plynovodu, zdravotechniky, rozvodů, stoupaček, ležatých rozvodů, odkouření, plynové kotelny.

Úspory provozních nákladů / energií:

Hledání úspor, snižování nákladů na vytápění, chlazení, ohřev TUV, snižování spotřeby plynu.

Revize:

Plynu, pravidelné roční, tříleté, domovní plynovod, průmyslový plynovod, kotelna.

Projektování:

Zpracování studií, výpočet tepelných ztrát, návrh topné soustavy, půdorysů, řezů, schémat, psaní technických zpráv.

Realizace staveb:

Pozemní stavby, ústřední vytápění, venkovní a vnitřní plynovod, plynovodní přípojka, rekonstrukce kotelen.

Comap:

Rozvody ústředního topení, rozvody podlahového topení, vícevrstvá trubka, plastová trubka spojovaná lisováním, Pex-Al-Pex, rychlá montáž vytápění.

ISO 9001

Kvalita a její dodržování, při realizaci staveb a jejich projektování.

Novinky