TZB Kladno projektování TZB
Projektová kancelář TZB

TZB projektování

Projektová kancelář TZB - technická zařízení budov

    Projektujeme

  • Zdravotně technické instalace,
  • rozvody plynu,
  • vytápění,
  • alternativní zdroje vytápění,
  • větrání, vzduchotechnika,
  • klimatizační zařízení a chlazení.

Nabízíme komplexní služby v oboru TZB - technického zařízení budov, vypracování kompletní výkresové dokumentace v oblasti zdravotechniky (návrhy rozvodů kanalizace, vody, plynu), vytápění, vzduchotechniky, klimatizačních zařízení a chlazení, technickou podporu, čítající výpočty výše zmíněných profesí, ucelené návrhy, stanovení dimenzí, konzultace, inženýrskou činnost v rámci TZB.

Provádíme stavební dozoru včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.

Novinky