TZB Kladno projektování TZB
Projekční kancelář TZB

TZB

technická zařízení budov

    obory činnosti TZB

  • zdravotně technické instalace
  • rozvody plynu
  • vytápění
  • alternativní zdroje vytápění
  • větrání, vzduchotechnika
  • klimatizační zařízení a chlazení

Nabízíme komplexní služby v oboru TZB - technického zařízení budov, od vypracování kompletní výkresové dokumentace v oblasti zdravotechniky (návrhy rozvodů kanalizace, vody, plynu), vytápění, vzduchotechniky, klimatizačních zařízení a chlazení přes technickou podporu, čítající výpočty výše zmíněných profesí, ucelené návrhy, stanovení dimenzí, konzultace až po inženýrskou činnost v rámci TZB, čili provádění stavebního dozoru včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.

Novinky